Oferta edukacyjna

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
Nr zawodu: 712905
Cykl kształcenia: 3 lata

Kwalifikacje w zawodzie:

 • B.5. Montaż systemów suchej zabudowy
 • B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
 • B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

Przygotujemy Cię do :

 • Wykonywania robót posadzkarskich
 • Wykonywania robót tapeciarskich
 • Wykonywania robót okładzinowych
 • Montowania okładzin ściennych i płyt podłogowych
 • Montowania ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy

W momencie ukończenia szkoły i zdania egzaminów potwierdzających  kwalifikacje w zawodzie  otrzymasz dyplom montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Możesz kontynuować naukę w technikum uzupełniającym lub liceum dla dorosłych.

Kariera zawodowa:

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi  budowlane, remontowo-budowlane lub w firmach rzemieślniczych branży budowlanej. Możliwa praca za granicą. Możesz prowadzić własną działalność remontowo-budowlaną.


MURARZ-TYNKARZ
Nr zawodu: 711204
Cykl kształcenia: 3 lata

Kwalifikacje w zawodzie :

 • B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Przygotujemy Cię do :

 • Wykonywania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
 • Wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych
 • Wykonywania tynków
 • Wykonywania remontów oraz rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych

W momencie ukończenia szkoły i zdania egzaminów potwierdzających  kwalifikacje w zawodzie  otrzymasz dyplom murarza–tynkarza.
Możesz kontynuować naukę w technikum uzupełniającym lub liceum dla dorosłych.

Kariera zawodowa:

Prace znajdziesz w przedsiębiorstwach budowlanych i rzemieślniczych zakładach remontowo- budowlanych. Możliwa praca za granicą. Możesz prowadzić własną działalność remontowo-budowlaną.


BETONIARZ – ZBROJARZ
Nr zawodu: 711402
Cykl kształcenia: 3 lata

Kwalifikacje w zawodzie:

 • B. 16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

Przygotujemy Cię do :

 • Przygotowania stali zbrojeniowej do montażu
 • Montowania i układania zbrojeń w deskowaniach i formach
 • Wykonywania mieszanek betonowych
 • Układania i zagęszczania mieszanki betonowej

W momencie ukończenia szkoły i zdania egzaminów potwierdzających  kwalifikacje w zawodzie  otrzymasz dyplom betoniarza–zbrojarza.
Możesz kontynuować naukę w technikum uzupełniającym lub liceum dla dorosłych.

Kariera zawodowa:

Prace znajdziesz w przedsiębiorstwach budowlanych i rzemieślniczych, zakładach remontowo-budowlanych oraz zakładach wykonujących betonowe i żelbetowe elementy prefabrykowane. Możliwa praca za granicą. Możesz prowadzić własną działalność remontowo-budowlaną.


TECHNIK BUDOWNICTWA
Nr zawodu: 311204
Cykl kształcenia: 4 lata

[kwalifikacja: murarz-tynkarz]

Kwalifikacje w zawodzie:

 • B. 18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • B.33.  Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
 • B.30.  Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

Przygotujemy Cię do:

 • Organizacji i kontroli  robót związanych z zagospodarowaniem terenu  budowy i wykonaniem robót ziemnych
 • Organizacji i kontroli robót budowlanych stanu surowego oraz wykończenia
 • Sporządzania kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej

W momencie ukończenia szkoły i zdania egzaminów potwierdzających  kwalifikacje w zawodzie  otrzymasz dyplom technika budownictwa.
Po zdaniu matury  możesz kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

Kariera zawodowa:

Pracę  znajdziesz  w przedsiębiorstwach budowlanych, biurach projektów, hurtowniach materiałów i maszyn budowlanych. Możliwa praca za granicą. Możesz prowadzić własną działalność remontowo- budowlaną.


TECHNIK BUDOWNICTWA
Nr zawodu: 311204
Cykl kształcenia: 4 lata
[kwalifikacja: betoniarz-zbrojarz]

Kwalifikacje w zawodzie:

 • B. 16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
 • B.33.  Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
 • B.30.  sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

Przygotujemy Cię do:

 • Organizacji i kontroli  robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych
 • Organizacji i kontroli robót budowlanych stanu surowego oraz wykończenia
 • Sporządzania kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej

W momencie ukończenia szkoły i zdania egzaminów potwierdzających  kwalifikacje w zawodzie  otrzymasz dyplom technika budownictwa.
Po zdaniu matury  możesz kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

Kariera zawodowa:

Pracę  znajdziesz  w przedsiębiorstwach budowlanych, biurach projektów, hurtowniach materiałów i maszyn budowlanych. Możliwa praca za granicą. Możesz prowadzić własną działalność remontowo- budowlaną.


TECHNIK URZADZEŃ SANITARNYCH
Nr zawodu: 311209
Cykl kształcenia: 4 lata

Kwalifikacje w  zawodzie:

 • B.8. Wykonywanie robót i remontów związanych z budową i remontem sieci komunalnych
 • B.9. Wykonywanie robót i remontów związanych z montażem instalacji sanitarnych
 • B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

Przygotujemy Cię do:

 • Organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażu instalacji sanitarnych
 • Organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci węzłów ciepłowniczych
 • Organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

W momencie ukończenia szkoły i zdania egzaminów potwierdzających  kwalifikacje w zawodzie  otrzymasz dyplom technika urządzeń sanitarnych.
Po zdaniu matury  możesz kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

Kariera zawodowa:

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach komunalnych, budowlanych, biurach projektów oraz w zakładach rzemieślniczych. Możliwa praca za granicą. Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.


TECHNIK URZADZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Nr zawodu: 311930
Cykl kształcenia: 4 lata

Kwalifikacje w zawodzie :

 • B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • B. 22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Przygotujemy Cię do:

 • Organizacji montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Wykonania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Monitorowania i nadzorowania systemów energetyki odnawialnej

W momencie ukończenia szkoły i zdania egzaminów potwierdzających  kwalifikacje w zawodzie  otrzymasz dyplom technika urządzeń  i systemów energetyki odnawialnej .
Po zdaniu matury  możesz kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

Kariera zawodowa:

Prace znajdziesz w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energetyki odnawialnej, elektrowniach, w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, biurach projektowych. Możliwa praca za granicą. Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.