Rekrutacja

Proponujemy następujące kierunki rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

TECHNIKUM BUDOWLANE

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA


                   Atuty naszej szkoły 

Dlaczego warto wybrać Zespół Szkół Budowlanych?

 • nauka w systemie jednozmianowym
 • własna i dobrze wyposażona baza do zajęć praktycznych
 • klasopracownie wyposażone w urządzenia audiowizualne, nowoczesne klasopracownie informatyczne
 • kursy zawodowe: kosztorysowania, Auto CAD, koparko-ładowarka, zgrzewania, spawania
 • atrakcyjne praktyki oraz staże zawodowe, wycieczki zawodowei przedmiotowe
 • język obcy ukierunkowany zawodowo umożliwiający posługiwanie się językiem angielskim w pracy zawodowej za granicą
 • szeroka gama zajęć pozalekcyjnych: koła zainteresowań, siatkówka, koszykówka, zajęcia na basenie
 • liczne akcje kulturowe
 • dobra atmosfera sprzyjająca nauce i przyjemnemu spędzeniu czasu

Rekrutacja elektroniczna  -  Jak wybrać Zespół Szkół Budowlanych?

 • Przechodzimy na stronę https://malopolska.edu.com.pl
 • Rejestracja kandydata do szkoły  -  Wybieramy opcję Załóż konto, a następnie wypełniamy formularz podając swoje dane. Po uzupełnieniu pól - klikamy Dalej.
 • Wypełniamy szczegółowodane osobowe i adresowe
 • W kolejnym oknie poznasz swój login  (identyfikator w systemie).
 • Następnie możesz uszeregować języki obce i poziom ich nauczania zaczynając od tego którego chciałbyś uczyć się najbardziej, kończąc na tym, którego chciałbyś uczyć się najmniej.
 • Kolejnym krokiem jest wybór szkół, do których chcesz kandydowaćWybierając szkołę musisz zapoznać się z jej regulaminem rekrutacji i podjąć decyzję o jego akceptacji.
 • Wybór oddziałów - Jest to krok ostatni - Bardzo istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybierasz oddziały ?Jeśli chcesz dostać się do naszej szkoły wybierz oddział Zespołu Szkół Budowlanych jako pierwszy.
 • Wybierając większą liczbę oddziałów zwiększasz swoją szansę zakwalifikowania się do szkoły
 • Od tego momentu twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w Systemie. Możesz teraz wydrukować jedno podanie i zanieść je tylko do pierwszej wskazanej szkoły na podaniu, która jednocześnie odpowiada za rozpatrzenie Twojego podania.

Wymagane dokumenty   

 • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.
 • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • Dwie fotografie – dane osobowe na odwrocie.
 • Karta informacyjna.
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.
 • Karta zdrowia i karta szczepień.

Regulamin rekrutacji 2022/2023

Terminy etapów rekrutacji 2022/2023